Održan 2. sastanak projektnog tima u sklopu projekta ART CBC u Csurgu

U gradu Csurgu u Mađarskoj održan je sastanak projektnog tima projekta “ART CBC” koji je krenuo u provedbu 01. ožujka 2014. godine. Projekt je sufinanciran u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

Ukupna vrijednost projekta je 436.682,93 EUR, od čega 85% financira EU u iznosu od 371.154,98 EUR a trajanje projekta je 16 mjeseci. Do sada je proteklo 5 mjeseci provedbe projekta u sklopu kojeg su ostvarene sljedeće projektne aktivnosti:
Održana je početna konferencija projekta, održan je festival u Csurgu, rekonstruirano je i opremljeno kino u Slatini.

Opći cilj projekta Art Revived Trough Cross-Border Connection of Slatina-Csurgo-Voćin-Virovitica je stvoriti regionalni kulturni turistički proizvod, organizirati kulturno – umjetničke manifestacije na prekograničnom području: filmski, kazališni i gastro festivali, te radionice o kazališnoj i filmskoj umjetnosti za djecu.

Na projektnom sastanku su sudjelovali djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Slatina,Turističke zajednice grada Slatine, Mađarskog grada Csurga i Razvojne agencije VIDRA. Raspravljalo se o dosada provedenim projektnim aktivnostima i ostvarenim rezultatima, te su se dogovarale buduće zajedničke aktivnosti i obveze.

About admin-ArtCBC2014